Gemeente Moerdijk

….in Fijnaart

…… in Klundert

…..in Zevenbergen

Op weg naar NUL verkeersdoden
logonulverkeersdoden2016
Gemeente Moerdijk vroeg op zaterdag 11 juni 2016 extra aandacht voor verkeersveiligheid. Het promoteam ‘Bewust op Weg’ wees inwoners en bezoekers op de gevaren rond het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. Want een taak van de gemeente is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Wethouder Zwiers: ‘Mensgerichte maatregelen, zoals verkeerseducatie en voorlichting worden steeds belangrijker omdat het merendeel van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Er is dus veel winst te behalen als menselijk gedrag in het verkeer verbetert.’ Daarnaast zorgt de gemeente ook voor goede infra en worden 60 verkeersknelpunten in de gemeente aangepakt.

Groene Voetstappen 2.0
Groene-Voetstappen

Gemeente Moerdijk stimuleert scholen mee te doen aan het project Groene Voetstappen. Een actieweek waarin aandacht gevraagd wordt aan scholen om kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te laten gaan. En de auto thuis te laten. Nieuw dit jaar is het digitaal verzamelen van de groene voetstappen. Waar voorheen nog een sticker in een boekje werden geplakt voor elke stap, gaat nu alles digitaal. Bij binnenkomst in de klas geven kinderen op het digibord aan hoe ze naar school zijn gekomen. Via een website zijn nog steeds de educatieve opdrachten uit de boekjes te vinden. Op die manier leren de kinderen spelenderwijs omgaan met duurzaamheid en veiligheid.

BROEM-dag

broem-dag-300x200

Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Moerdijk, organiseert jaarlijks een BROEM-dag. Tijdens deze dag krijgen autorijdende senioren een opfrissing van de verkeersregels. Door de jaren heen ontwikkelt iedere automobilist een eigen rijstijl. Ook verandert er veel in het verkeer. Het verkeer is intensiever geworden en kruispunten en verkeerssituaties zijn ingewikkelder geworden. Door het opfrissen van de kennis op het gebied van de nieuwe verkeersregels en te leren hoe deze ook op de juiste manier toe te passen, kunnen er ongelukken worden voorkomen. Tijdens de BROEM-dag krijgen deelnemers een rijvaardigheidsrit in de eigen auto. Daarnaast wordt het gehoor en het gezichtsvermogen getest.

Basisschool de Neerhof in Zevenbergen:

Deelname aan het label is niet zomaar iets! We zetten er ons flink voor in.

Aan het woord is Suzette Gijzen. Samen met drie andere ouders en een leerkracht vormt zij de werkgroep Verkeerseducatie op basisschool de Neerhof in Zevenbergen. Zij zorgen ervoor dat hun school het BVL-label uitdraagt. Het label toont aan dat een school zich structureel inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. “Deelname aan het label is niet zomaar iets! We zetten er ons flink voor in. Naast de reguliere verkeerslessen in de klas, leren we de kinderen van onze school veilig in het verkeer op weg te zijn”, aldus Suzette.

Gevaar van de dode hoek
Voor dit schooljaar heeft de werkgroep een activiteitenkalender gemaakt. “Zo zorgen we voor leuke acties voor alle groepen gedurende het schooljaar. Kleuters leg je natuurlijk wat anders uit over verkeer dan kinderen van groep acht. Daarom zijn er projecten per groep. Ook zijn er voor alle groepen ‘themaweken’. Kleuters krijgen, met behulp van Nijntje, uitleg over oversteken. De kinderen in groep 8 leren het ‘gevaar van de dode hoek’. Maar daar maken de leerlingen vanaf groep 6 ook al kennis mee. Zo leren zij hoe ze zich veilig in het verkeer bewegen. Met het oog op de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, is er ook het project Van acht naar één”. Hierbij oefenen we om ook wat verder, buiten het dorp, te fietsen.

Verlichtingsproject
Een voorbeeld van een project dat schoolbreed is opgezet, is het ‘Verlichtingsproject’. Hierin maken we de leerlingen bewust dat je zelf je licht aan moet zetten en je zo zelf zorgt dat je goed zichtbaar bent in het verkeer. Ook worden de fietsen gecontroleerd op verlichting. Doet het licht op je fiets het goed, dan krijg je een ‘OK-sticker’. Zo niet, dan krijgt de leerling een kaartje mee naar huis.

Veilig Verkeer Nederland
We zijn blij dat onze activiteiten ondersteund worden door de ANWB en Veilig Verkeer Nederland. Zij zorgen voor leuke gadgets, stickers en posters om thema’s rond verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen. Dit helpt ons ook om de ouders te betrekken bij dit onderwerp.

 

Share This