In de gemeente Moerdijk zijn zo’n 20 scholen actief om samen met hun leerlingen en de ouders een veilige schoolomgeving te creëren. Dit zijn de BVL scholen (Brabants Verkeersveiligheid Label). Als BVL-school organiseren ze verschillende activiteiten zodat leerlingen zich veiliger door het verkeer kunnen bewegen. Op deze pagina zetten we een aantal BVL-scholen in the picture.

Deelname aan het label is niet zomaar iets! We zetten ons er flink voor in.

Basisschool De Neerhof
Aan het woord is Suzette Gijzen. Samen met drie andere ouders en een leerkracht vormt zij de werkgroep Verkeerseducatie op basisschool de Neerhof in Zevenbergen. Zij zorgen ervoor dat hun school het BVL-label uitdraagt. Het label toont aan dat een school zich structureel inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. “Deelname aan het label is niet zomaar iets! We zetten er ons flink voor in. Naast de reguliere verkeerslessen in de klas, leren we de kinderen van onze school veilig in het verkeer op weg te zijn”, aldus Suzette.

Gevaar van de dode hoek
Voor dit schooljaar heeft de werkgroep een activiteitenkalender gemaakt. “Zo zorgen we voor leuke acties voor alle groepen gedurende het schooljaar. Kleuters leg je natuurlijk wat anders uit over verkeer dan kinderen van groep acht. Daarom zijn er projecten per groep. Ook zijn er voor alle groepen ‘themaweken’. Kleuters krijgen, met behulp van Nijntje, uitleg over oversteken. De kinderen in groep 8 leren het ‘gevaar van de dode hoek’. Maar daar maken de leerlingen vanaf groep 6 ook al kennis mee. Zo leren zij hoe ze zich veilig in het verkeer bewegen. Met het oog op de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, is er ook het project Van acht naar één”. Hierbij oefenen we om ook wat verder, buiten het dorp, te fietsen.

Verlichtingsproject
Een voorbeeld van een project dat schoolbreed is opgezet, is het ‘Verlichtingsproject’. Hierin maken we de leerlingen bewust dat je zelf je licht aan moet zetten en je zo zelf zorgt dat je goed zichtbaar bent in het verkeer. Ook worden de fietsen gecontroleerd op verlichting. Doet het licht op je fiets het goed, dan krijg je een ‘OK-sticker’. Zo niet, dan krijgt de leerling een kaartje mee naar huis.

Veilig Verkeer Nederland
We zijn blij dat onze activiteiten ondersteund worden door de ANWB en Veilig Verkeer Nederland. Zij zorgen voor leuke gadgets, stickers en posters om thema’s rond verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen. Dit helpt ons ook om de ouders te betrekken bij dit onderwerp.

“Wijzer door het verkeer”

Basisschool De Rietvest in Klundert
“Een aantal dingen behoort een school te doen om te voldoen aan het VerkeersveiligheidsLabel. Daarnaast willen we zelf ook graag activiteiten organiseren voor de kinderen van onze school.” Aan het woord is Myra Matthijssen, een enthousiaste leerkracht die zich bezighoudt met het Label voor basisschool De Rietvest. “In onze wekelijkse verkeerslessen gebruiken we de methode ‘Wijzer door het verkeer’. Deze theorielessen krijgen vorm met afbeeldingen en foto’s van verkeerssituaties.”

De dode hoek
“In onze jaarlijkse verkeersweek laten we de kinderen in nagespeelde praktijksituaties oefenen. Zo worden zij zich bewust van hun rol in het verkeer en het mogelijke effect ervan. Een mooi voorbeeld is het gevaar van de dode hoek voor de groepen 7 & 8. We laten een vrachtwagen komen. Vervolgens kruipen een aantal leerlingen op de plaats van de chauffeur terwijl andere klasgenootjes rond de vrachtwagen lopen. De kinderen ervaren zelf waar de chauffeur je wel of niet ziet. Deze praktische verkeerslessen zijn ontzettend leerzaam.”

Veilige fiets
Ook de groepen 5 & 6 doen mee aan de verkeersweek en nemen hun fiets mee de klas in. “We benoemen de onderdelen en bespreken hoe een veilige fiets eruitziet. We willen dat de kinderen zelf leren inschatten of hun fiets veilig is. Voor de onderbouw is er de educatieve wandeltocht. Met hulpouders en soms ook een agent gaan de kinderen op pad en leren veilig de weg over te steken.”

Auto directeur weggesleept
De basisschool ondervindt problemen bij het halen en brengen van de leerlingen. “Vaak wordt er geparkeerd op de ‘Kiss & Ride-strook’ bij onze school. We hebben tijdens de verkeersweek aandacht gevraagd voor dit probleem door een ludieke actie. De auto van de schooldirecteur, geparkeerd op de ‘Kiss & Ride-strook’, werd onder hoop commotie weggesleept door een takelauto. Ook al blijven er ouders parkeren, deze actie heeft zeker effect gehad op de kinderen en hun ouders!”

Bewust bezig
Wat opvalt in het gesprek met Myra, is dat De Rietvest sterk inzet op het bewust worden van ieders eigen rol in het verkeer. “Juist doordat kinderen zelf ervaren hoe het zit in het verkeer, worden ze zich bewust wat de gevaren zijn. En wat zij dus zelf moeten doen om veilig deel te nemen aan het verkeer!”

Zorg
Myra Matthijssen uit ook een zorg. “Veel kinderen worden vaak naar school gebracht met de auto. Praktisch voor de ouders om meteen door te kunnen rijden naar het werk. Enerzijds begrijpelijk, anderzijds ontstaat er ook een zorg, ook vanuit Veilig Verkeer Nederland. Een zorg over leerlingen die na de basisschool ineens wel moeten deelnemen in het drukke verkeer naar de middelbare scholen toe. Wij proberen onze leerlingen hier zoveel mogelijk op voor te bereiden.”

We oefenen ook in het verkeer in de stad

Basisschool Mariaschool
Onze school ligt in het buitengebied, verkeerslessen zijn daardoor anders dan op een stadse school.” Aan het woord is Carla Vollebregt, leerkracht op de Mariaschool in Langeweg. “We besteden aandacht aan hoe om te gaan met dieren en tractoren op de weg. En we oefenen de routes naar grotere plaatsen in de buurt, zoals Zevenbergen, Breda en Roosendaal. Onlangs heeft de gemeente busjes beschikbaar gesteld om met de kinderen naar de stad te gaan. In Langeweg is amper een zebrapad te vinden en is er maar één drukke straat.”

Samenwerking met andere scholen
“We merken dat naast de verkeerslessen in de klassen, juist de praktijkoefeningen zorgen dat het ‘veilig verkeer’ onderwerp leeft. Een voorbeeld hiervan is het Shell verkeersplein op ons schoolplein, hier bootsen we realistische verkeerssituaties na. Als school doen we ook mee aan landelijke activiteiten, zoals de week van de fietscontrole en het verkeersexamen.”

Samenwerking met andere scholen
Onze school wil graag de samenwerking opzoeken met andere scholen. Om elkaar te inspireren, ideeën en materialen uit te wisselen. Het lijkt ons ook erg leuk om een gastles over verkeer te krijgen, zodat onderwerpen wat uitgebreider uitgelegd worden.

Praktisch & veilig!
“Ook op en rond de school hechten we veel waarde aan veiligheid. Zo loopt iedereen op het schoolplein met de fiets aan de hand. En parkeren ouders die kinderen met de auto naar school brengen, de auto op de parkeerplaats bij de school. En niet bij schoolpoort. En als groep acht met de fiets op kamp gaat, dragen we op weg naar Tilburg allemaal een verkeershesje.” Kortom basisschool Mariaschool in Langeweg is bewust op weg.

Share This