Welkom bij de campagne Bewust Op Weg!

Als je aan het verkeer deelneemt, wil je weer ongedeerd thuiskomen. Hetzelfde geldt voor je familie, vrienden, collega’s. De een legt veilige wegen aan en stelt snelheidslimieten, de ander handhaaft verkeersregels of geeft verkeerslessen op school. Maar dat is niet genoeg. Nog steeds valt er om de drie dagen een dodelijk verkeersslachtoffer in Brabant. En dat is teveel.

Bijna 50% van de volwassen Brabanders is te zwaar. In de leeftijd 65+ is dat zelfs 61%. Onder jongeren is zelfs sprake van een groeiend overgewicht. De oorzaak van het overgewicht moet vooral gezocht worden in de voeding en beperkte lichaamsbeweging. Tijd voor actie dus.

Met de campagne Bewust Op Weg verbindt de overheid veilig, duurzaam en gezond aan elkaar. De overheid investeert in goede en veilige wegen, in carpoolplaatsen en elektrische laadpalen. Op die manier dragen zij een steentje bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Maar er zijn nog veel meer projecten en initiatieven die bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde omgeving. Samen met ondernemers, het onderwijs en burgers gaan we Bewust Op Weg. Doe jij ook met ons mee?

11 geBOWden-rap

logo (profielfoto) rapEen creatief en inspirerende dialoog over duurzaam veilig verkeer in Bergen op Zoom. Dat is wat je hoort als je naar de 11 geBOWden-rap luistert. De rap is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Jeugdraad, de gemeente en producer Kubilay Kayaman. Samen stelden ze “geboden” op die de jeugd prikkelt om  “Bewust Op Weg”  te gaan in Bergen op Zoom.

Het laatste nieuws

Onze campagne partners: